Efeler çiftliği 17.000 başa göre planlanmış, halihazırda 6.000 baş bulunan ve devamlı büyüyen Türkiye’nin en büyük çiftliklerindendir.


Çiftlikten her gün ortalama 300 ton, yılda 110.000 ton gübre çıkmaktadır. Gübreler havuzlarda sulandırılarak yeraltı borularıyla biyogaz sahasındaki toplama havuzuna pompalanmaktadır. Çiftlikten gelen gübreler diğer organik kökenli atıklar ile karıştırıldıktan sonra biyoreaktörlere iletilmektedir. Gübreler biyoreaktörlerde bir ay kalmaktadır. Bu zaman zarfında, giren gübrelerin %95’i biyogaza dönüştürülmektedir. Elde edilen biyogazın içindeki istenmeyen bileşikler (h2s, sülfür, sülfat vb) bıoscrubberda ayrı bir fermentasyonla temizlenmekte, sonrasında soğutma ve nem ayrıştırması yapılarak kullanıma hazır hale getirilmektedir.

4x1,2 mw kapasiteli her bir jeneratör, saatte 600 m³ biyogaz tüketimiyle 7/24 çalışmaktadır. Jeneratörler ag’de (400 v) üretim yapmaktadır. Üretilen enerji og’ye (31.500 v) yükseltilerek enterkonnekte sisteme verilmektedir. Kojenerasyondan; 450c egzoz ısısı, ceket suyundan 90c ve yağ soğutmadan 60c olmak üzere 3 yoldan ısı alınmaktadır. Kojenerasyondan elde edilen atık ısı ile hem biyoreaktörler ısıtılmakta, hem gübre kurutulmaktadır. Ayrıca kuracağımız bir seranın iklimlendirilmesi ile trijenerasyondan çiftlik hayvanlarının yaz aylarında serinletilmesi sağlanacaktır.

Efeler Biyogaz Santrali Veriler

• 2,4 mw tam kapasiteyle kurulan santral, 2019 yılında yapılan yatırımlar ile 4,8 mw’a çıkmıştır.

• Çevreden alınan biyokütle atıklarının da değerlendirilmesiyle yıllık 350.000 ton atık biyogaza dönüştürülerek 2016 yılında;

- 40.000.000 kw/yıl elektrik,

- 55.000.000 kw/yıl termal, (kojenerasyon santrali)

- 7.000 ton/yıl kuru gübre,

- 70.000 ton/yıl sıvı gübre üretilmektedir.

- Tesisimizden hiçbir atık çıkmamaktadır.

Efeler Biyogaz Santrali Veriler

• 2015’te jeneratörlerimiz %93 emre amadelik oranıyla çalışmıştır.

• 350.000 ton/yıl gübre bertarafıyla her yıl 80.000 ton karbon salınımının önüne geçilmektedir.

• Tesisimizin iç ihtiyacını da yenilenebilir enerjiden karşılama amacıyla, yeni tasarım 60 kw’lık bir rüzgar türbini ile deneme üretimi yapılmaktadır.

• Tesisimizde 2 mühendis, 1 fakülte mezunu ve 3 teknisyen olmak üzere toplam 17 personel çalışmaktadır.

Tesisimizin Girdi ve Çıktıları

Girdiler:

• Büyükbaş ve tavuk gübresi

• Hal ve gıda atıkları (opsiyonel)

• Diğer organik atıklar

Çıktılar:

• Biyogaz

• Elektrik

• Sıcak su, 90c ve 60c

• Egzoz ısısı, 450c

• Katı organik gübre

• Sıvı organik gübre

• Trijenerasyondan +7c soğutmanın çiftliğe satışı, (2016)

• Kojenerasyondan sera, (2016 – 2017)

• Meyve kurutma veya soğuk hava deposu (planlanan)

• Karbon satışı

Teknolojimiz

• Tesisimizin tüm işletme, bakım, yedek parça ve servis işleri kendi grup bünyemizde kendi personelimizle yürütülmektedir.